E-aukcie

Výber dodávateľa pre nákup metódou E- aukcie:

 

Čo je E-aukcia

Pozornosť venovaná úsporám v nákupných procesoch každoročne stúpa. Súbežne s tým sa objavujú nové trendy a koncepcie. E–aukcia je práve tým trendovým nástrojom, ktorý okúzľuje svojou jednoduchosťou a jednoznačnosťou výkonu.
Pod E-aukciou rozumieme on–line výber dodávateľa  v dohodnutom webovom prostredí,  kde na zverejňovanú najlepšiu ponuku niektorého z dodávateľov môžu ostatní zúčastnení dodávatelia výberu reagovať zlepšovaním svojich ponúk


E–aukcia prináša zadávateľovi:

Zníženie všetkých cien pri nákupe o priemerne 15 %
Mimoriadne úspory času výberových konaní 45 % a vyššie
Objektivitu a transparentnosť
Okamžité protokoly
Záruku úspešnosti úspory pri nákupe na 90 %

 

Použitie E–aukcie:

Investície, stavby, rekonštrukcie, subdodávky, stavebné materiály
Strategické nákupy, nákupy strojov a zariadení, dopravné mechanizmy, špeciálne vozidlá, osobné a nákladné autá, nákup hutného materiálu,
• Tovary, MTZ, režijný materiál – pneumatiky, autokvapaliny, kancelárske potreby,  náhradné diely,  výpočtová technika, náhradné diely, obaly rôzneho druhu, zvárací materiál, nástroje a náradie, palety
 • Potraviny- mäso, mlieko, chlieb a pečivo, zelenina a ovocie, trvanlivé potraviny, mrazené výrobky, hydina,  nákup stravovacích poukážok
• Energie – plyn, elektrická energia, uhlie, technické plyny, pohonné hmoty, oleje
• Služby rôzneho druhu – strážne, upratovacie, telekomunikačné, dopravné, tlačiarenské, vývoz komunálneho odpadu, deratizačné  a iné
• Finančné služby – úvery, lízingy, poistenia
• Marketingové prieskumy
• Dopytové konania
• Centralizované nákupy
• Predaj majetku, budov, pozemkov a pod
• Predaj vyradených áut
• Predaj šrotu


E–aukcia sa vyplatí, keď:

Predpokladané úspory z E–aukcie sú väčšie ako náklady
Veľkosť dopytovaného nákupu je dostatočne atraktívna
Vyberáte dodávateľa k dlhšiemu vzťahu
Chcete realizovať združené nákupy
Viete získať dostatok silných ponúk
Potrebujete ušetriť čas.