Aktuality                                   


Rozširujeme naše služby vo verejnom obstarávaní!!! 

Ponúkame realizáciu zákaziek pre eurofondy

Elektronickú komunikáciu cez systém Josephine

 

Motto: naše ceny Vás určite nezruinujú!Európske fondy:

Pre rozšírenie našich služieb sme začali spoluprácu s renomovanou spoločnosťou Eurocompro s.r.o. pre realizáciu projektov financovaných z prostriedkov EÚ.


Realizované výberové konania - výber najzaujímavejších aukcií:

OHL ŽS Bratislava – EA na operatívny lízing na osobné autá

Regionálne združenie obcí Hornád - verejné obstarávanie vrátane EA na nákup plynu pre 11 obcí

Mesto Ilava – verejné obstarávanie vrátane EA na dodávateľa stavby parkoviska

OHL ŽS Bratislava – EA nákup stavebnej ocele

Hotel Hubert – nákup elektrickej energie a plynu elektronickou aukciou

StVPS a.s. Banská Bystrica – nákup stravných lístkov verejné obstarávanie vrátane EA

PVPS a.s. Poprad a StVPS a.s. Banská Bystrica – združený nákup elektrickej energie - verejné obstarávanie vrátane EA

MČ Košice DH – verejné obstarávanie vrátane EA na nákup stravných lístkov

MĆ Košice Západ – EA na elektrickú energiu

Obec Valaliky – EA na plošinu k zdravotnému stredisku

Obec Geča – prieskum trhu na rigoly

Obec Trstené pri Hornáde – verejné obstarávanie rekonštrukcia strechy MŠ a ŠJ

Eximbanka Bratislava – EA na elektriku

Maja s.r.o Medzilaborce - elektronická aukcia k verejnému obstarávaniu Dodávka strojného zariadenia pre pekáreň

Mesto Dobšiná – verejné obstarávanie na stavebné zákazky Osvetlenie a Rekonštrukcia chodníkov

Tatralift – licencia na sw Aukcia Veta

Sates a.s. Považská Bystrica – EA na elektrické osvetlenie pre mesto Pezinok

Hotel Hubert – skúšobná bezplatná licencia na sw Aukcia Veta

Obec Gáň – EA na nákup mobiliára na detské ihrisko

Obec Holčíkovce – prieskum trhu

Obec Papín – prieskum trhu

Technické služby Prešov – elektronická aukcia k verejnému obstarávaniu na smetiarsky voz

SPŠ Snina – elektronická aukcia k verejnému obstarávaniu Nákup didaktických prostriedkov

Tesla Liptovský Hrádok – elektronické aukcie na nákup plechov, paliet

Mont Irp Žílina – elektronická aukcia na nákup abraziva do pieskovne

Sladovňa Michalovce – elektronická aukcia na predaj sladového kvetu

Evonik Fermas – Náter konštrukcie potrubného mosta – EA

Obec Turňa nad Bodvou – Nákup kontajnerov – 3 aukcie – priemer 20% úspora

Technické služby mesta Prešov, a.s - Dodávka kontajnerov, nádob a náhradných dielov na komunálny odpad  - bez zvláštneho výsledku

Evonik Fermas – parkovisko pre osobné autá – elektronická aukcia – riadený proces s dobrým výsledkom

Mesto Levoča – Dodávka elektrickej energie – tvrdý boj až do konca

Perly Gotickej cesty n.o. – reštaurátorské práce v interiéri Dómu sv. Alžbety – z pohľadu realizácie štandardná EA, z pohľadu predmetu obstarávania netypická aukcia

Obec Turňa n/Bodvou – Nákup traktora, čelného nakladača a traktorového trojstranného sklápača, kompletné zabezpečenie VO vrátane EA

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. – Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2- konečná fáza verejného obstarávania – elektronická aukcia s razantným znížením ceny

Obec Prakovce – Komunitné centrum Prakovce - VO ukončené elektronickou aukciou s dobrým výsledkom ( žiadne hazardné znižovanie ceny na úkor kvality)

Mestská časť Košice - Nad jazerom – OC Branisko - Rekonštrukcia strechy VO vrátane EA s vysokou úsporou

Mesto Ilava – Rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie detského ihriska – VO vrátane EA s výsledkom, ktorý potešil

Lesy mesta Levoča - verejné obstarávanie ukončené elektronickou aukciou na nákup špeciálneho automobilu

TS Dolný Kubín - Dodávka nosičov výmenných nadstavieb - verejné obstarávanie ukončené elektronickou aukciou

MČ Košice Pereš - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – kompletné verejné obstarávanie vrátane elektronickej aukcie s dobrým výsledkom pre obstarávateľa

Obec Trstené pri Hornáde - Tanečné pódium amfiteáter - aukcia na architektonické riešenie, projekt a realizáciu projektu od jedného dodávateľa s kriteriálnym hodnotením – hodnotenie architektonického riešenia komisiou a cena realizácie

Lesy mesta Levoča - elektronická aukcia na záver verejného obstarávania pre tri rôzne druhy nakládky, prepravy a dĺžok drevnej hmoty

Subsídium Rožňava – mrazené potraviny a čerstvé vajcia v škrupine

Obec Seňa – poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve – opakovaná aukcia s dobrým výsledkom a novým dodávateľom

Dolvap Varín – dodávka antracitu na tri mesiace – zníženie ceny o 5,19%

Obec Petrovany – vykonanie auditu na rok – zníženie o 80%

Slobyterm Stará Ľubovňa – lízing na kúpu rýpadla – zníženie celkovej ceny o 9,28%