Referencie

Referencie VO:

 

 Mesto Ilava                        Photomap s.r.o. Košice       Stoco s.r.o Košice   

 Mesto Rožňava                  Obec Ladice                       Obec Starý Tekov            

 Mesto Dobšiná                   Obec Nevidzany                  Mesto Nové Zámky          

 Mesto Krompachy              RZ Hornád                          Eximbanka Bratislava

 MČ BA Vrakuňa                 Obec Valaliky                      Kysucké Nové Mesto        

 Oravská vodárenská          Obec Turňa n Bodvou         Obec Prakovce                

 MČ Košice Ťahanovce       MČ Košice Pereš                 Mesto Dolný Kubín

 MČ Košice V. Opátske        MČ Košice Myslava             MČ Košice Šaca

 MČ Košice sidl. DH             SLK Turčianske Teplice        Mesto Svit                       

  NsP Rožňava                    StVPS Banská Bystrica        Mesto Poprad

 Obec Hrabské                     Obec Kurov                          Obec Vechec          

 

Eurofondové verejné obstarávanie:

 Mesto Ilava                         Photomap s.r.o. Košice         Stoco s.r.o Košice

 MFK Michalovce                 Obec Parchovany                  Obec Kaluža

 LVC s.r.o. Košice                LVC médiá Košice                 Obec Čičava

 Mesto Ilava                         Mesto Sečovce

 

Zákazky elektronickou komunikáciou:

 Mesto Rožňava 8x               Mesto Šaľa 9x                       Obec Lipovník

 Obec Parchovany                Obec Pača                            Mesto Hnúšťa

 Obec Lubeník                           

 

Priame rokovacie konanie:

 Mesto Ilava                           Obec Parchovany                  Obec Čičava

 

 

 Referencie EA:                       Referencie licencia:

 OHL ŽS Bratrislava                   Tesla Liptovský Hrádok

 Sates Považská Bystrica           Tatralift Kežmarok

 Tesla Liptovský Hrádok              KlaPe Poprad

 OVS Dolný Kubín                       StVPS Banská Bystrica                    

 Eximbanka Bratislava

 Uranpres SNV                

 Unistav Prešov

 Evonik Sl. Ľupča

 Mesto Ilava

 StVPS Banská Bystrica

 Siloinvest Trebišov

 Mesto Rožňava

 Hotel Hubert