Ceny   - platíte iba za reálny nákup


Máme záujem o spoluprácu, chceme spolupracovať
a preto hľadáme spoločnú reč. Nastavujeme platobné
podmienky tak, aby ste nám platili iba za reálne
nakúpený tovar.

Naše ceny stanovujeme nasledovne: 
 

 

Pre EA:

1. Cena pre každú E-aukciu na kľúč je dohodnutá samostatne a to:

    a. ako pevná cena dohodnutá pred realizáciou E-aukcie, ktorá je súčasťou príslušnej objednávky,

    b. alebo ako cena vypočítaná z dosiahnutej úspory.


2. Odmena je rozdelená do pásiem podľa finančného limitu zákazky.

 

Pre VO:

Ceny za verejné obstarávanie máme v cenníku, ktorý poskytneme každému záujemcovi.

 

Pre ISO 9001:

 Ceny pre ISO 9001 sú stanovené individuálne. Pre rýchlu obojstrannú informovanosť je k

 dispozícii dotazník, ktorý je odrazovým bodom pre tvorbu ceny. Ceny závisia od veľkosti

 organizácie - počtu pracovníkov a prevádzok a aktuálneho stavu SMK v organizácii, čo bude

 spoločne posúdené pri prvej návšteve.