Ceny   - platíte iba za reálny nákup

Máme záujem o spoluprácu, chceme spolupracovať a preto hľadáme spoločnú reč. Nastavujeme platobné podmienky tak, aby ste nám platili iba za reálne nakúpený tovar.

Naše ceny stanovujeme nasledovne:

Pre VO:

Ceny za verejné obstarávanie máme v cenníku, ktorý poskytneme každému záujemcovi.

 

Pre ISO 9001:

 Ceny pre ISO 9001 sú stanovené individuálne. Pre rýchlu obojstrannú informovanosť je k

 dispozícii dotazník, ktorý je odrazovým bodom pre tvorbu ceny. Ceny závisia od veľkosti

 organizácie - počtu pracovníkov a prevádzok a aktuálneho stavu SMK v organizácii, čo bude

 spoločne posúdené pri prvej návšteve.