O nás

 

Spoločnosť bola  založená  v r. 2010 so zameraním na realizáciu elektronických aukcií a prípravu spoločností na certifikáciu podľa noriem ISO. Postupne sa portfólio činností rozšírilo o realizáciu verejného obstarávania až do eurofondového verejného obstarávania. V súčasnosti je spoločnosť zameraná na tieto tri činnosti:

     • Výber a hodnotenie dodávateľov pri nákupných procesoch - E-aukcia ako účinný nástroj znižovania cien a vylepšovania nákupných podmienok

     • Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015

     • Systém riadenia kvality ISO 9001

 

 

ŠTATISTIKY:

 

V e-aukciách:

• Za osem  rokov existencie spoločnosti sme zrealizovali cca 700 aukcií takmer na všetky komodity uvedené v časti  „Čo sú E – aukcie“.

• Najmenšia aukcia bola za 1500 EUR, najväčšia za 65 miliónov. Najnižšia úspora bola samozrejme 0, najvyššia cca 60%.

• Celková hodnota zákaziek zrealizovaná E – aukciami predstavuje cca. 150 000 000 EUR s úsporami 36 000 000,-€  s priemernou úsporou 14,1%

 

 

Vo verejnom obstarávaní:
 

• Zrealizovali sme 15 nadlimitných zákaziek, 45 podlimitných zákaziek a 60 zákaziek s nízkymi hodnotami.
 

 

V príprave na certifikáciu:
 

• 7 spoločnosti pripravovaných k certifikácii

 


Používané SW: 
 

Pre realizáciu E–aukcií používame pre súkromné firmy vlastný sw Aukcia Veta a pre verejné obstarávanie tieto certifikované systémy: PROe.biz a Verejné aukcie.