O nás

 

Spoločnosť bola  založená  v r. 2010 so zameraním na realizáciu elektronických aukcií a prípravu spoločností na certifikáciu podľa noriem ISO. Postupne sa portfólio činností rozšírilo o realizáciu verejného obstarávania až do eurofondového verejného obstarávania. V súčasnosti je spoločnosť zameraná na tieto tri činnosti:

 •    Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015
 •     Systém riadenia kvality ISO 9001/2015
 •     Systém environmentálneho manažérstva ISO 14 001/2015

 

ŠTATISTIKY:

Vo verejnom obstarávaní:

 • Zrealizovali sme za roky 2012 - 20123 celkove vyše 400 zákaziek vo verejných súťažiach počnúc nadlimitnými zákazkami cez podlimitné a ZnH,  končiac zákazkami z výnimky
 • Realizujeme štandardne zákazky z eurofondov

V príprave na certifikáciu:

 •  
 • Lead auditor pre ISO 9001 a ISO 14 001
 • Zrealizovaných cca 100 auditov
 • 7 spoločnosti pripravovaných k certifikácii
 • Externý auditor SGS Slovakia
 •